Stała oraz doraźna pomoc prawna

Pomoc prawna świadczona przez naszą Kancelarię obejmuje również stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, reprezentowanie Klientów przed Sądem, Prokuraturą oraz organami administracyjnymi, udzielanie porad prawnych, sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów cywilnoprawnych, przygotowywanie pism procesowych, w tym wezwań do zapłaty, pozwów, apelacji, zażaleń oraz kasacji w szczególności w sprawach:

  • Gospodarczych
  • Odszkodowawczych
  • Administracyjnych
  • Rodzinnych
  • Spadkowych