Pomoc osobom zadłużonym

W ramach swojej działalności, kancelaria oferuje usługi związane z reprezentowaniem konsumentów w sporach z pożyczkodawcami (kredytodawcami). Prowadzimy sprawy dotyczące kredytów i pożyczek bankowych i pozabankowych oraz sprawy prowadzone przez firmy windykacyjne. Należy pamiętać, że nawet na etapie gdy sprawa jest rozpatrywana przed Sądem istnieją skuteczne metody obrony przed powództwem wytoczonym przez bank bądź firmę windykacyjną. W przypadku gdy otrzymaliście Państwo pozew bądź nakaz zapłaty, zapraszamy do kontaktu.