Wdrożenie RODO

Implementacja przepisów ochrony danych jest złożonym procesem, ponieważ wymaga szczegółowej analizy w kontekście funkcjonowania firmy. Podejście, oparte na zarządzaniu ryzykiem oraz analiza procesów zachodzących w podmiocie, pozwala osiągnąć skuteczne wdrożenie i stosowanie przepisów, zapewniające  prawidłową ochronę i realizację praw jednostki oraz gwarantujące bezpieczeństwo prawne i zgodność z RODO.

Nasza Kancelaria zajmuję się kompleksowym wdrażaniem przepisów ochrony danych osobowych (RODO). Nasza praca polega w szczególności na przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez przepisy, oraz zapewnieniu stosownego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych.

W ramach umowy jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie wsparcie informatyczne prowadzące do uszczelnienia Państwa systemów informatycznych poprzez testy penetracyjne infrastruktury, analizy konfiguracji systemów, testy aplikacyjne, oraz wsparcie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych. W ramach analizy ryzyka stosujemy metodologie ISO, która zalecana jest przez organ nadzorczy oraz grupę roboczą art. 29.

Zespół wdrożeniowy naszej Kancelarii posiada liczne referencje potwierdzające wieloletni staż w ochronie danych osobowych oraz zarządzaniu systemami bezpieczeństwa informacji.